Poziv za učesnike trening programa za pružaoce usluga za osobe sa invaliditetom

Međunarodna mreža pomoći (IAN) u saradnji sa Evropskom asocijacijom pružalaca usluga za osobe sa invaliditetom (EASPD) organizuje u periodu januar – april 2017. godine trening program u sklopu projekta “Lideri sutrašnjice u oblasti invalidnosti (Disability Leaders of Tomorrow – DLOT)” namenjen pružaocima socijalnih usluga, aktivistima, predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom, istraživačima i ostalim zainteresovanim subjektima za pružanje usluga podrške za osobe sa invaliditetom. Trening program je osmišljen kao kombinacija online i offline učenja. Pozivamo sve zainteresovane koji ispunjavaju kriterijume selekcije da pošalju svoje prijave do 13. januara 2017.godine.

Detaljan poziv sa opisom programa i kriterijumima selekcije i forma za prijavljivanje:

call-for-applications-mentees-d-lot-ian-serbia-final

call-for-applications-mentees-d-lot-second-round-call-annex-i

call-for-applications-mentees-d-lot-second-round-application-form

call-for-applications-pdf

application-form-pdf

 


Leave a Reply