Početna Projekti Mentalno zdravlje i kvalitet života među izbeglicama i tražiocima azila

Mentalno zdravlje i kvalitet života među izbeglicama i tražiocima azila

2 minuta čitanja
0
0
73

U saradnji sa 7 različitih centara i institucija, IAN sprovodi istraživanje o mentalnom zdravlju i kvalitetu života među izbeglicama i azilantima. Cilj projekta je da se steknu nova znanja o mentalnom zdravlju i kvalitetu života izbeglica, kako tokom tranzita, tako i u prihvatnim centrima u kojima borave. Postoje istraživanja o stanju izbeglica nakon dolaska u zemlju domaćina (Alemi i dr., 2013), ipak, znanje o tome je fragmentirano, nejasno i dvosmisleno. Nismo našli nijedno sistematsko istraživanje o izbeglicama u tranzitu, tako da ovo područje predstavlja nepoznanicu i zahteva dalje istraživanje. Sledeće oblasti će biti pokrivene istraživanjem:

 1. Informacije o izbeglicama koje dolaze u Evropu i Australiju u vezi sa iskustvima pre izbeglištva, tokom i nakon izbeglištva
 2. Dobra i teška iskustva sa stanovišta izbeglica
 3. Sadašnjeg stanje izbeglica u vezi sa mentalnim i somatskim zdravljem
 4. Identifikacija ugroženih grupa i osoba
 5. Identifikacija intervencija i vrsta psiho-socijalne pomoći koja se može ponuditi na osnovu nalaza istraživanja
 6. Evaluacija intervencija

Partneri na projektu su:

 1. Fakultet za zdravlje / Odsek zdravstvene nege i promocije zdravlja, Oslo i Akershus Univerzitet
 2. Škola sestrinstva i akušerstva, Univerzitet Južne Australije
 3. Sigmund Frojd Institut, Frankfurt, Nemačka
 4. Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, odeljenje u Kosovskoj Mitrovici
 5. Norveški centar za zdravstvena istraživanja među manjinama
 6. Institut za psihologiju Univerziteta u Stokholmu
 7. Odsek zdravstvene nege, Fakultet zdravstvenih nauka, Univerzitet u Malti
 8. Međunarodna mreža pomoći IAN, Beograd, Srbija
Učitaj Više Srodnih Članaka
Učitaj Više Iz Projekti

Takođe Pogledajte

Sveobuhvatna akcija protiv torture

Opšti cilj projekta je svet bez torture gde su počinioci dovedeni pred lice pravde, a prež…